Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej istnieje nieprzerwanie od ponad 40 lat. Repertuar Zespołu oparty jest na bogatej tradycji polskich tańców i pieśni – narodowych i regionalnych. Choreografem i Kierownikiem Artystycznym zespołu jest Mariola Piędzia, od 38 lat związana z zespołem, najpierw jako tancerka, potem instruktor.

Akompaniament i zajęcia wokalne w grupach prowadzą: Sławomir Piędzia i Marcin Watras. Na co dzień zespół skupia pięć grup tanecznych, kapelę i wokalistów. Pod okiem wykwalifikowanej kadry edukację taneczną i wokalną w grupie „MURAWINKA MŁODSZA”, rozpoczynają dzieci już w wieku 5 lat. ''MURAWINKĘ STARSZĄ” tworzą dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Nauka tańców ludowych w formie zabaw i gier dziecięcych, poznanie barwnych narodowych i regionalnych strojów ludowych, prezentowanie ich na scenie podczas koncertów, spotyka się z dużą akceptacją wśród dzieci, chęcią poznania i zainteresowania swoją miejscowością, jest niecodzienną atrakcją artystyczną i estetyczną.

Grupa młodzieżowa ''MURAWINA'' to tancerze od 14 do 18 lat. GRUPĘ REPREZENTACYJNĄ Zespołu stanowi młodzież szkół średnich, studenci oraz osoby pracujące. Od dwóch lat z powodzeniem działa również „GRUPA 18+”. Tworzą ją osoby dorosłe, od podstaw poznając kroki tańców ludowych. Tancerze na zajęciach rytmicznych, tanecznych i wokalnych doskonalą swoje umiejętności artystyczne, mając możliwość efektywnego i czynnego spędzenia czasu w gronie przyjaciół. Integralną formą nierozerwalnie związaną z Zespołem jest KAPELA, pod kierownictwem Sławomira Piędzia, w skład której wchodzą muzycy i wokaliści trwale związani z chełmskim środowiskiem muzycznym. Wszystkie grupy zespołu to laureaci krajowych, a także zagranicznych festiwali i przegląd tańca ludowego. Zespół nawiązuje również kontakty i współpracę z lokalnymi przedszkolami i szkołami, organizując wspólne pokazy i warsztaty mające na celu popularyzację polskiej kultury ludowej, która czasami jest zapominana i niedoceniana. Występ uświetni każdą imprezę.

Instruktor Mariola Piędzia tel. 606 711 927, 82 563 00 81 wew.302   

Murawinka 
wtorek 16.00-17.00 (sala baletowa)
czwartek 16.00-17.00 (sala lustrzana)

Murawina 
wtorek 17.00-18.30 (sala baletowa)
czwartek 17.00-18.30 (sala lustrzana)


Ludowy dorośli (18+)
wtorek 19.30-21.00 (sala baletowa)
czwartek 19.30-21.00 (sala lustrzana)


Taniec ludowy studenci
poniedziałek 19.30 - 21.00 (sala baletowa)

Opłat za zajęcia można dokonać gotówką w kasie CHDK lub przelewem na konto bankowe w Banku PEKAO S.A/Chełm  94 1240 2223 1111 0000 3576 9772
z podaniem nazwiska uczestnika, zajęć, nazwy formy zajęć oraz okresu jakiego wpłata dotyczy. Za datę uregulowania odpłatności za zajęcia przyjmuje się datę wpływu do kasy lub na konto CHDK.
Opłata za zajęcia następuje z góry do 5 dnia każdego miesiąca lub w przypadku zajęć realizowanych okazjonalnie (takich jak np. Warsztaty Rodzinne, Warsztaty Musicalowe i inne), w terminie wskazanym w informacji o zajęciach.

W przypadku dwumiesięcznej zaległości w regulowaniu opłat instruktor merytoryczny zawiesza uczestnika w zajęciach, do momentu uregulowania zaległości. W przypadku trzymiesięcznej zaległości w opłatach za zajęcia, instruktor merytoryczny skreśla uczestnika z listy. Ustala się następujące zniżki w opłatach za zajęcia:

  1. Zniżki dotyczą wyłącznie zajęć dla dzieci i młodzieży.
  2. Zniżki nie dotyczą zajęć Chadek Musical Academy oraz Warsztatów Rodzinnych.
  3. Za udział w jednych zajęciach uczestnik (dzieci i młodzież) płaci 100% ustalonej odpłatności.
  4. Za udział w każdych kolejnych zajęciach (dzieci i młodzieży) przysługuje zniżka
    w wysokości 50% ustalonej odpłatności. Zniżka 50% obowiązuje również
    w przypadku uczestnictwa kolejnego dziecka z rodziny. Zniżka dotyczy zajęć tańszych.
  5. W przypadku rozpoczęcia udziału w zajęciach w trakcie miesiąca lub w sytuacji, kiedy uczestnik ze względów losowych (potwierdzonych pisemnie przez rodziców dziecka lub prawnych opiekunów) nie weźmie udziału w zajęciach - opłata może zostać obliczona proporcjonalnie do ilości zajęć przypadających w danym miesiącu. Taką informację na piśmie, potwierdzoną przez upoważnionego pracownika, przekazuje się do Działu Finansowo – Gospodarczego i Kadr. Wysokość indywidualnie ustalonej opłaty akceptuje Dyrektor.

Info dla tancerzy

"za mundurem panny sznurem"

Święto I Warszawskiej Brygady Pancernej.

Magiczny Kwiat Paproci - koncert

10 czerwca 2016 odbył się koncert podsumowujący roczną pracę Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej. 

Jubileusz 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej

Rozpoczynamy przygotowania do Jubileuszu 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej.

Po koncercie Z wesołą nowiną.

ChDK, 19 grudnia 2014, g. 18.00

W tym dniu w Chełmskim Domu Kultury zabrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy i góralskie pastorałki w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Please enter name
Please enter e-mail
E-mail is not a valid format
Please enter message

Obowiązek informacyjny

Administratorem jest Chełmski Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora (adres: Plac Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm, tel. 48 82 563 00 81, e-mail: sekretariat@chdk.chelm.pl)

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".

ZNAJDŹ NAS

Dla mediów

Zamieszczony logotyp można wykorzystywać w publikacjach dziennikarskich. Dziennikarzy zainteresowanych innymi materiałami prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 82 563 00 81 - wew. 318 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@chdk.chelm.pl


Pomoc

W zakładce "Aktualności" znajdziecie Państwo najnowsze artykuły dotyczące naszej działalności. Formy artystyczne prowadzone przez Chełmski Dom Kultury znajdują się w menu "Nasze Formy". Osoby zainteresowane wynajmem sal lub pokazami artystycznymi zapraszamy do podstrony "Usługi". Jeśli chcą Państwo zarezerwować lub kupić bilet na nasze wydarzenie kliknij przycisk "Rezerwacja biletów" w głównym menu. Wszelkie uwagi/problemy dotyczące funkcjonowania strony prosimy zgłaszać na adres: sekretariat@chdk.chelm.pl


Uwagi i propozycje

Staramy się trafiać w Wasze gusta, zaspokajając głód również kultury niekomercyjnej - i tu liczymy na Waszą pomoc, sugestie. Chcemy, żeby byli Państwo nie tylko odbiorcami kultury, ale także jej twórcami. To nie slogan - CHDK istnieje i działa po to, by stawać się centrum życia kulturalnego w Chełmie. Bardzo byśmy sobie tego życzyli…

Czekamy na Wasze uwagi i propozycje.

Sala widowiskowa

Ilość miejsc - 504 Posiada dużą scenę z regulowaną głębokością, komfortowe nowe fotele, fosę dla orkiestry symfonicznej. Dysponujemy nowoczesnym oświetleniem teatralno-estradowym (75 punktów świetlnych) oraz rewelacyjnym nagłośnieniem wyrównanym liniowo francuskiej firmy Nexo Geos (konsolety cyfrowe Yamaha Ls9). Na zapleczu sceny znajdują się duże i wygodne garderoby. Sala jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji muzyków oddajemy znakomity fortepian marki Petrof.