Street Dance to zajęcia, na których nauczysz się Hip Hop Dance, Breaking, podstaw Poppingu, Lockingu i House Dance! Wyskaczesz swój nadmiar energii i nawiążesz przyjaźnie na lata. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy tańca: Piotr Czarnecki "Prodziż" i Robert Jamiński "Jamnik".

Osoba odpowiedzialna: Renata Jakimiuk (502 266 397, 82 563 00 81 wew. 315 | renata.jakimiuk@chdk.chelm.pl)

Hip Chełm

wtorek 16.00-16.45 (sala wystawowa)

piątek 16.00-17.00 (sala wystawowa)

Cool Kids

wtorek 16.45-17.45 (sala wystawowa)

piątek 17.00-18.00 (sala wystawowa)

Keep it up 

wtorek 17.45-19.45 (sala wystawowa)

 

Opłat za zajęcia można dokonać gotówką w kasie CHDK lub przelewem na konto bankowe w Banku PEKAO S.A/Chełm 94 1240 2223 1111 0000 3576 9772 z podaniem nazwiska uczestnika, zajęć, nazwy formy zajęć oraz okresu jakiego wpłata dotyczy.

Za datę uregulowania odpłatności za zajęcia przyjmuje się datę wpływu do kasy lub na konto CHDK. Opłata za zajęcia następuje z góry do 5 dnia każdego miesiąca lub w przypadku zajęć realizowanych okazjonalnie (takich jak np. Warsztaty Rodzinne, Warsztaty Musicalowe i inne), w terminie wskazanym w informacji o zajęciach.

W przypadku dwumiesięcznej zaległości w regulowaniu opłat instruktor merytoryczny zawiesza uczestnika w zajęciach, do momentu uregulowania zaległości. W przypadku trzymiesięcznej zaległości w opłatach za zajęcia, instruktor merytoryczny skreśla uczestnika z listy.

Ustala się następujące zniżki w opłatach za zajęcia:

Zniżki dotyczą wyłącznie zajęć dla dzieci i młodzieży.
Zniżki nie dotyczą zajęć Chadek Musical Academy oraz Warsztatów Rodzinnych.
Za udział w jednych zajęciach uczestnik (dzieci i młodzież) płaci 100% ustalonej odpłatności.
Za udział w każdych kolejnych zajęciach (dzieci i młodzieży) przysługuje zniżka w wysokości 50% ustalonej odpłatności. Zniżka 50% obowiązuje również w przypadku uczestnictwa kolejnego dziecka z rodziny. Zniżka dotyczy zajęć tańszych.
W przypadku rozpoczęcia udziału w zajęciach w trakcie miesiąca lub w sytuacji, kiedy uczestnik ze względów losowych (potwierdzonych pisemnie przez rodziców dziecka lub prawnych opiekunów) nie weźmie udziału w zajęciach - opłata może zostać obliczona proporcjonalnie do ilości zajęć przypadających w danym miesiącu. Taką informację na piśmie, potwierdzoną przez upoważnionego pracownika, przekazuje się do Działu Finansowo – Gospodarczego i Kadr. Wysokość indywidualnie ustalonej opłaty akceptuje Dyrektor.

Robert "Jamnik" Jamiński .
Uczył się od najlepszych polskich i zagranicznych tancerzy. Pomimo, iż jego sztandarowym stylem jest Breaking, w swoim tanecznym rozwoju czerpie ze wszystkiego. Jest byłym reprezentantem Milejowskiej ekipy Squeeze. Obecnie reprezentuję wyłącznie projekt "Praktyka Ruchu" objawiający się pod różnymi formami. W tańcu szuka sposobu na poznanie siebie, odnalezienie własnej drogi, samodyscyplinę i naturalność. Jest autorem dwóch książek o tematyce tanecznej. Oraz metody nauczania określonej jako Praktyka Ruchu. Tańcząc, stawia na rozwój umysłu i ciała, a największą wartością do jakiej dąży, jest umiejętność ich połączenia. 

Filip Kucybała 
Taniec w jego życiu był od zawsze i zawsze traktował go w poważny sposób. Pierwsze kroki stawiał w Milejowskim GOKu, pod okiem Roberta "Jamnika" Jamińskiego, w nieistniejącej już grupie "BezNazwy", obecnie reprezentuje grupę - Praktyka Ruchu. Na swoich zajęciach stawia na kreatywność i chce wydobyć z tancerzy ich potencjał jednocześnie pamiętając o podstawach każdego ze stylów street dancowych. Chciałby, aby jego tancerze pokochali taniec na tyle, żeby stał się on częścią ich życia i był obecny każdego dnia w każdej przestrzeni.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Please enter name
Please enter e-mail
E-mail is not a valid format
Please enter message

Obowiązek informacyjny

Administratorem jest Chełmski Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora (adres: Plac Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm, tel. 48 82 563 00 81, e-mail: sekretariat@chdk.chelm.pl)

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".

ZNAJDŹ NAS

Dla mediów

Zamieszczony logotyp można wykorzystywać w publikacjach dziennikarskich. Dziennikarzy zainteresowanych innymi materiałami prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 82 563 00 81 - wew. 318 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@chdk.chelm.pl


Pomoc

W zakładce "Aktualności" znajdziecie Państwo najnowsze artykuły dotyczące naszej działalności. Formy artystyczne prowadzone przez Chełmski Dom Kultury znajdują się w menu "Nasze Formy". Osoby zainteresowane wynajmem sal lub pokazami artystycznymi zapraszamy do podstrony "Usługi". Jeśli chcą Państwo zarezerwować lub kupić bilet na nasze wydarzenie kliknij przycisk "Rezerwacja biletów" w głównym menu. Wszelkie uwagi/problemy dotyczące funkcjonowania strony prosimy zgłaszać na adres: sekretariat@chdk.chelm.pl


Uwagi i propozycje

Staramy się trafiać w Wasze gusta, zaspokajając głód również kultury niekomercyjnej - i tu liczymy na Waszą pomoc, sugestie. Chcemy, żeby byli Państwo nie tylko odbiorcami kultury, ale także jej twórcami. To nie slogan - CHDK istnieje i działa po to, by stawać się centrum życia kulturalnego w Chełmie. Bardzo byśmy sobie tego życzyli…

Czekamy na Wasze uwagi i propozycje.

Sala widowiskowa

Ilość miejsc - 504 Posiada dużą scenę z regulowaną głębokością, komfortowe nowe fotele, fosę dla orkiestry symfonicznej. Dysponujemy nowoczesnym oświetleniem teatralno-estradowym (75 punktów świetlnych) oraz rewelacyjnym nagłośnieniem wyrównanym liniowo francuskiej firmy Nexo Geos (konsolety cyfrowe Yamaha Ls9). Na zapleczu sceny znajdują się duże i wygodne garderoby. Sala jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji muzyków oddajemy znakomity fortepian marki Petrof.