Zajęcia z zakresu tańca współczesnego dla dzieci i młodzieży prowadzone przez znakomitego instruktora - Wojciecha Kapronia.

Zajęcia przygotowujące do wzmocnienia kondycji w ciele, wykonywane poprzez propozycję ćwiczeń ruchowo gimnastycznych. Ćwiczenia rozciągające, rozluźniające oraz wzmacniające mięśnie. Praca w podstawowym zakresie nad techniką tańca współczesnego, która ma na celu wzmocnienie stawów, w szczególności kolanowego oraz skokowego, jak również w konsekwencji stworzenie swoistych kompozycji choreograficznych w obrębie teatru tańca. Wprowadzanie ćwiczeń rytmicznych pozwalających na interpretację ruchu - tańca do proponowanej muzyki. Wzmacnianie jakości ruchu w kontekście wykorzystania technik tańca współczesnego. Praca nad układami tanecznymi dostosowanymi do wieku oraz poziomu dzieci i młodzieży. Praca nad prezentacją sceniczną. Poprzez proponowany charakter zajęć oraz wprowadzane techniki tańca współczesnego tworzyć się będzie grupa o charakterze - teatru tańca dla dzieci i młodzieży.

Osoba odpowiedzialna: Renata Jakimiuk (502 266 397, 82 563 00 81 wew. 315 | renata.jakimiuk@chdk.chelm.pl)

Grupa Super Stars: czwartek, g. 16.30 - 17.30 sala wystaw (fioletowa)

Grupa New Generation: czwartek, g. 17.30 - 19.00 sala wystaw (fioletowa)

Grupa Miraż: czwartek g. 19.00 - 21.00 sala wystaw (fioletowa)

Opłat za zajęcia można dokonać gotówką w kasie CHDK lub przelewem na konto bankowe w Banku PEKAO S.A/Chełm 94 1240 2223 1111 0000 3576 9772 z podaniem nazwiska uczestnika, zajęć, nazwy formy zajęć oraz okresu jakiego wpłata dotyczy.

Za datę uregulowania odpłatności za zajęcia przyjmuje się datę wpływu do kasy lub na konto CHDK. Opłata za zajęcia następuje z góry do 5 dnia każdego miesiąca lub w przypadku zajęć realizowanych okazjonalnie (takich jak np. Warsztaty Rodzinne, Warsztaty Musicalowe i inne), w terminie wskazanym w informacji o zajęciach.

W przypadku dwumiesięcznej zaległości w regulowaniu opłat instruktor merytoryczny zawiesza uczestnika w zajęciach, do momentu uregulowania zaległości. W przypadku trzymiesięcznej zaległości w opłatach za zajęcia, instruktor merytoryczny skreśla uczestnika z listy.

Ustala się następujące zniżki w opłatach za zajęcia:

  1. Zniżki dotyczą wyłącznie zajęć dla dzieci i młodzieży.
  2. Zniżki nie dotyczą zajęć Chadek Musical Academy oraz Warsztatów Rodzinnych.
  3. Za udział w jednych zajęciach uczestnik (dzieci i młodzież) płaci 100% ustalonej odpłatności.
  4. Za udział w każdych kolejnych zajęciach (dzieci i młodzieży) przysługuje zniżka w wysokości 50% ustalonej odpłatności. Zniżka 50% obowiązuje również w przypadku uczestnictwa kolejnego dziecka z rodziny. Zniżka dotyczy zajęć tańszych.
  5. W przypadku rozpoczęcia udziału w zajęciach w trakcie miesiąca lub w sytuacji, kiedy uczestnik ze względów losowych (potwierdzonych pisemnie przez rodziców dziecka lub prawnych opiekunów) nie weźmie udziału w zajęciach - opłata może zostać obliczona proporcjonalnie do ilości zajęć przypadających w danym miesiącu. Taką informację na piśmie, potwierdzoną przez upoważnionego pracownika, przekazuje się do Działu Finansowo – Gospodarczego i Kadr. Wysokość indywidualnie ustalonej opłaty akceptuje Dyrektor.

info

Wojciech Kaproń

Wojciech Kaproń − tancerz i pedagog. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie − specjalności teatr na kierunku menedżer i animator kultury Wydziału Pedagogiki i Psychologii (2002), a także specjalności animacja kultury w Instytucie Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1988-1995 tancerz Klubu Tańca Towarzyskiego „Lider” w Lublinie, a następnie tancerz Klubu Tańca Towarzyskiego „Zamek” w Lublinie (do 1997). Uczestnik i finalista wielu konkursów ogólnopolskich międzynarodowych w tańcu towarzyskim. Od 1998 roku regularnie uczestniczył w warsztatach tańca współczesnego i różnych technik pracy z ciałem (Polska), tj. technika releasing, contact improvisation, body conditioning, BMC, improwizacja i inne.

W latach 1997-2002 artysta był tancerzem i asystentem choreografa Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej pod dyrekcją Hanny Strzemieckiej. Od 2001 roku Kaproń jest tancerzem Lubelskiego Teatru Tańca. Występował w spektaklach Traktat optyczny (chor. Hanna Strzemiecka, 2001), Akrobaci, kwiaty i księżyc pomiędzy (chor. Hanna Strzemiecka, 2002), solo Bellissimo (chor. Ryszard Kalinowski, 2003), plepleJAdy (chor. Hanna Strzemiecka, 2004), Snooker (2005), I znów, i jeszcze raz (chor. Ryszard Kalinowski2006), 48/4 (chor. Ryszard Kalinowski, 2007), NN. Wacławowi Niżyńskiemu (chor. Ryszard Kalinowski, 2008).W 2008 w ramach pracy w grupie przygotował swoje pierwsze autorskie solo oraz w swojej Kosmos, które prezentowane było m.in. podczas Polskiej Platformy Tańca  2010.

W 2006 roku gościnnie występował w spektaklu Portraits Cie Stanislaw Wisniewski z Francji oraz Just. Po prostu W& M Physical Theatre z Kanady.W latach 2008-2009 twórca współpracował z Fundacją Teatroterapii Lubelskiej, m.in. przy realizacji teatralnego happeningu Trzynastego. Nawet w grudniu jest wiosna. W 2010 roku współpracował z Teatrem Andersena, wcielając się w rolę Barona de Wintera w Trzech Muszkieterach. Od 2003 roku jest współorganizatorem i pedagogiem Otwartych Warsztatów Taneczno-Kondycyjnych w Centrum Kultury w Lublinie. 

Obecnie Kaproń współpracuje przy organizacji inicjatyw artystyczno-pedagogicznych Lubelskiego Teatru Tańca, tj. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca oraz Forum Tańca Współczesnego, Międzynarodowy Dzień Tańca, Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego.

 Artysta jest uczestnikiem wielu festiwali w Polsce i za granicą, m.in. USA, Francja, Niemcy, Holandia, Rosja, Ukraina, Białoruś, Hiszpania, Finlandia. W 2005 roku został wyróżniony Nagrodą Teatralną Prezydenta Miasta Lublin za twórczość artystyczną i działalność kulturalną na rzecz miasta. [http://www.taniecpolska.pl]

FORMULARZ KONTAKTOWY

Please enter name
Please enter e-mail
E-mail is not a valid format
Please enter message

Obowiązek informacyjny

Administratorem jest Chełmski Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora (adres: Plac Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm, tel. 48 82 563 00 81, e-mail: sekretariat@chdk.chelm.pl)

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".

ZNAJDŹ NAS

Dla mediów

Zamieszczony logotyp można wykorzystywać w publikacjach dziennikarskich. Dziennikarzy zainteresowanych innymi materiałami prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 82 563 00 81 - wew. 318 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@chdk.chelm.pl


Pomoc

W zakładce "Aktualności" znajdziecie Państwo najnowsze artykuły dotyczące naszej działalności. Formy artystyczne prowadzone przez Chełmski Dom Kultury znajdują się w menu "Nasze Formy". Osoby zainteresowane wynajmem sal lub pokazami artystycznymi zapraszamy do podstrony "Usługi". Jeśli chcą Państwo zarezerwować lub kupić bilet na nasze wydarzenie kliknij przycisk "Rezerwacja biletów" w głównym menu. Wszelkie uwagi/problemy dotyczące funkcjonowania strony prosimy zgłaszać na adres: sekretariat@chdk.chelm.pl


Uwagi i propozycje

Staramy się trafiać w Wasze gusta, zaspokajając głód również kultury niekomercyjnej - i tu liczymy na Waszą pomoc, sugestie. Chcemy, żeby byli Państwo nie tylko odbiorcami kultury, ale także jej twórcami. To nie slogan - CHDK istnieje i działa po to, by stawać się centrum życia kulturalnego w Chełmie. Bardzo byśmy sobie tego życzyli…

Czekamy na Wasze uwagi i propozycje.

Sala widowiskowa

Ilość miejsc - 504 Posiada dużą scenę z regulowaną głębokością, komfortowe nowe fotele, fosę dla orkiestry symfonicznej. Dysponujemy nowoczesnym oświetleniem teatralno-estradowym (75 punktów świetlnych) oraz rewelacyjnym nagłośnieniem wyrównanym liniowo francuskiej firmy Nexo Geos (konsolety cyfrowe Yamaha Ls9). Na zapleczu sceny znajdują się duże i wygodne garderoby. Sala jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji muzyków oddajemy znakomity fortepian marki Petrof.